۱۰ اسفند, ۱۳۹۸

 • تلگرام
 • آپارات
 • اینستاگرام
رساله دبیرستان شبانه روزی – پایان نامه دبیرستان – پروژه دبیرستان – مطالعات طراحی دبیرستان

رساله دبیرستان شبانه روزی – پایان نامه دبیرستان – پروژه دبیرستان – مطالعات طراحی دبیرستان

رساله دبیرستان شبانه روزی – پایان نامه دبیرستان – پروژه دبیرستان – مطالعات طراحی دبیرستان

رساله معماری دبیرستان شبانه روزی

دانشجویان، معماران و علاقه مندان عزیز شما می توانید در این بخش از وبسایت معماری فراز رساله دبیرستان به همراه نقشه ها و رندرهای مربوطه را دانلود کنید .

رساله کامل دبیرستان در قالب یک فایل ورد شامل ۲۱۵ صفحه

نقشه ها و رندرها به صورت پیوست در فایل ورد

در ادامه فهرست مطالب ، چکیده و منابع و همچنین چندین نمونه از نقشه ها و رندرهای این رساله را می توانید مشاهده نمائید .

رندر رساله دبیرستان

فهرست مطالب :

چکیـــــده

مقــدمـــه

مدرسه در بافت شهری ایران

ساختمان مدرسه ی امروز

مدرسه سازی و بحران هویت

فصــــــل اول: مطــــالعات پایه در طراحی معماری

بخش اول: بررسی پیشینه  و سیر تحول مدارس

قرون اولیه و میانی اسلامی

نظام تعلیم و تربیت در دوران اسلامی

نخستین مراکز آموزشی اسلامی

تاسیس نخستین مدارس اسلامی

مدارس پیش از سلجوقیان

مدارس نظامیه

ویژگی های مدارس نظامیه

مدارس بعد از نظامیه

دوران کلاسیک یا عصر طلایی صفوی

مدارس صفوی

دوران معاصر

نگاهی کلی به دوران جدیدانقلاب

مشروطه و افول قاجاریه

پیدایش گرایشهای جدید در تعلیم و تربیت

مقطع و برنامه آموزشی

اهداف و مقاصد آموزش

محتوای آموزش

تلاش های قانون گذاری برای تثبیت برنامه جدید آموزشی

تاسیس مدارس جدید

برنامه و سیستم تعلیم و تربیت معاصر

پیدایش مدارس جدید، تلاشهای آغازین

گسترش مدارس مدرن

نتیجه گیری

بخش دوم : بـررسی نیـــــاز های عمل آموزش  شبـانه روزی

مسائل روان شناختی

روان شناسی محیط

توصیف محیط

تأثیر برخی عوامل محیطی در رفتار

تأثیر داده های فیزیکی محیط در رفتار

تأثیر داده های نمادی محیط

تأثیر شرایط معماری محیط

تأثیر جو محیط

نیاز به خلوت

تاثیر متقابل انسان و محیط

قرارگاه فیزیکی

قرارگاه های آموزشی و پرورشی (مدارس)

معماری فضا

معماری درونی فضاهای آموزشی

دیوارها

تأثیر سرو صدا ، نور و رنگ بر یادگیری

تراکم

فضای سبز

روان شناسی رشد

نوجوانی

مراحل نوجوانی

بررسی تغییرات و اثرات سنین

روان شناسی بلوغ و نوجوانی

خطرهای روان شناختی بلوغ

رغبت های نوجوانان

نیاز های نوجوانان

مسائل نوجوانان

روان شناسی آموزشی و پرورشی

تعریف یادگیری

تغییر نسبتاً پایدار

رفتار بالقوه

تجربه

مقایسه آموزش با یادگیری

طبقه بندی هدفهای آموزشی براساس انواع یادگیری

نظریه یادگیری اجتماعی

کاربردهای یادگیری اکتشافی در کلاس درس

مشکلات تحصیلی و چگونگی بهبود بخشی آنها

طبقه بندی دروس

انواع دروس

انواع کلاس

وسایل کمک آموزشی

انواع کلاس های مورد نیاز

پیام اجزای مهم و اساسی ساختمان مدرسه به دانش آموزان

پیامهای فرهنگی

نام مدرسه

نمــاز خــانه

کتابخانه

پیامهای زیبایی

زیبایی مدرسه

درب ورودی

حیاط مدرسه ( محوطه سازی و فضای سبز )

راهروها و دیوارها

رنگ فضاها

پیامهای بهداشتی

پیام بهداشتی مدرسه

کلاس بهداشتی

سرویس ها

آسایش محیطی

تجهیزات و امکانات ورزشی

مصوبات آموزش و پرورش

اساسنامه مدارس شبانه روزی

شرایط و نحوه تأسیس

سازمان اداری و آموزشی و نحوه اداره مدارس شبانه روزی

شرایط پذیرش و تحصیل دانش آموز

اهداف شاخه تحصیلی نظری

ساختار شاخه نظری متوسطه

سازمان و تعداد کارکنان

معیارهای ظرفیت

ظرفیت کلاس

ظرفیت واحد آموزشی

ظرفیت و سرانه فضاها

فضای بسته و سر پوشیده

فضای محوطه

تعداد فضاهای مورد نیاز

مساحت فضاهای مورد نیاز

جداول ریز فضاها و مساحت لازم برای آنها

سکونت

خوابگاه شبانه روزی

نکاتی راجع به طراحی زمین مرکز آموزشی شبانه روزی

طرح و نوع ساختمان خوابگاه

نوع یک ردیفی (گالری)

نوع دو ردیفی

نوع سه ردیفی

نوع هسته ای (مرکزی)

نوع یـونیتــی

انواع دسترسی در شبانه روزی

بوسیله پلکان

بوسیله پلکان و کریدور کوتاه

وسیله کریدور مرکزی

دسترسی ترکیبی

بخش سوم : مبانی نظری معماری (تعاریف)

لزوم تدوین تئوری معماری

فضا، عنصر اصلی معماری

فضا ازدیدگاه فلاسفه ایرانی اسلامی

ادراک فضا

ادراک فضا ازدیدگاه معماری

فضای تجریدی و روابط منطقی

فضا و زمان

آفرینش شکل در معماری

نقش شکل و فضا در آفرینش معماری

عناصر تشکیل دهنده معماری

گونه شناسی معماری

مقولات معماری

عملکرد

ظاهر و نما

پایایی و ماندگاری

مشخصات بصری کالبد

فـــــــــرم

رابطه فرم و فضا

رابطه فرم وعملکرد

مقیاس وتناسب

رنگ

نور

تضـــــــاد

پیچـــــــیدگی

تنـــاقــض

بررسی ضوابط طراحی کاربردی

الهام و برداشت از مفاهیم بنیادی معماری ایران

درون گرایی

مرکزیت

انعکاس

پیوند معماری با طبیعت

هندسه

شفافیت و تداوم

راز و ابهام

تعادل موزون/توازن حساس

چشم دل وسیله برای درک مفاهیم

نکات

پیدایش فرم در معماری ایرانی

فرم های ساده

صفه یا تخت

برج‏ها و منارها

ایوان

تالار

چهار طاق

دالان

حیاط

تاثیر آب و گیاه بر معماری‌

تعریف آب و گیاه به زبان معماری

نقش آب در معماری

نقش گیاه در معماری

باغ ایرانی

عناصر و اجزای باغ

فصــــــل دوم : مطـالعات زمینه

بخش اول: مکان پروژه

موقعیت جغرافیایی و اقلـــیم

شناخت و ارزیابــــی استان خراسان بزرگ در یک نگاه

مسائل طبیعی

سبزوار در تقسیمات کشوری

تحولات جمعیت سبزوار

وضعیت اقلیمی سبزوار

بادهای غالب سبزوار

پوشش گیاهی سبزوار

موارد حائز اهمیت در طراحی اقلیمی فضاهای آموزشی (اقلیم سرد)

اهداف طراحی اقلیمی

بخش دوم: بررسی سایت

فصــــــل سوم: برنامه ریزی فیزیکی پروژه

بخش اول: تعریف پروژه

نتــایـج

بخش دوم : ساختار فضایی قسمت های مختلف

ساختمان مدرسه

ساختمان خوابگاه

مجموعه ورزشی

فضاهای باز

بخش سوم: بررسی نمونه های تطبیقی

مدارس قدیمی

مدرسه و خوابگاه

مدرسه خان

بررسی الگوی سنتی

مدرسه سپهسالار (شهید مطهری)

مدارس اولیه به سبک جدید

مدرسه دارالفنون

مدارس امروزی ایرانی

هنرستان پاپلی خلعتبری

خوابگاه فردوسی

مدارس امروزی خارجی

پـروژه شمـــاره یک

دبیرستان لیک ویلمردینگ سانفرانسیسکو

پـروژه شمـــاره دو

پـروژه شمـــاره سه

ساختمان شبانه روزی ولفسان

بخش چهارم: دیاگرام ها و روابط

اصول اولیه

ارتباط فضاهای مورد استفاده با مسیرها

دیاگرام ها

بخش پنجم: استاندارد ها

اندازه های بدن انسان

استاندارد تجهیزات, فواصل عملکردی و ابعاد کالبدی فضاها

مبلمان اجزا

بخش ششم : بررسی سازه و تأسیسات

مطالعات اولیه سازه

تاسیسات

سیستم اعلام حریق

سیستم صوتی

آکوستیک

برخی تعاریف در مقوله صوت

سیستم برقی و تاسیسات الکتریکی ساختمان

شرایط هوای داخل ساختمانها در زمستان و تابستان

بخش هفتم: روند طراحی پروژه

دلایل انتخاب مدرسه

مطالعات اولیه و نظریات پیش فرض

شکل گیری فعالیت ها و لکه گذاری اولیه

بخش هشتم: برنامه ریزی فیزیکی

ساختمان آموزشی

ساختمان شبانه روزی

پیوست مــدارک معمــاری

فهرست منابع

پلان رساله دبیرستان

بخشی از مطالب رساله معماری دبیرستان شبانه روزی :

چکیده :

آموزش در وهله ی نخست به تعریف هویت، فرهنگ و ارزشهای یک جامعه می پردازد و در این راستا کتاب و دفتر و معلم و شاگرد در «محیطی» گرد هم می آیند که قابلیت های آن می تواند بر غنای عمل آموزش تأثیر بسزایی بگذارد .

بنابراین اساس این پروژه را رسیدن به اهداف زیر قرار می­دهیم:

 1. رسالت مدرسه برای تمام اهالی محل است نه فقط دانش آموزان، بر این اساس تبدیل مدرسه به قطب آموزشی و فرهنگی محل، بجای یک سیستم کاملا بسته، با الهام از مدارس سنتی ایرانی.
 2. روبرو کردن دانش آموزان با اجتماع بصورت کنترل شده.
 3. تبدیل مدرسه به یک فضای آموزشی پیوسته (آموزش باز) نه مانند مدارس متداول امروزی که مجموعه­ی سلول هایی است که در آنها تدریس می شود.
 4. آموزش بوسیله ی فضاسازی و جو حاصل از آن برای ایجاد تمرکز. (آموزش تجربی)
 5. تبدیل فضاهای خشک و بیروح و ناهمخوان با فرهنگ جامعه­ی ما به فضاهایی که باوجود استفاده از ابزار کمک آموزشی پیشرفته­ِی روز دنیا،فرهنگ و اصالت ملی و مذهبی ما را – بطور نا خود آگاه –در ذهن دانش آموزان القاء کند. (آموزش فرهنگی)

بر این اساس انتظار می رود از اهداف یاد شده نتایج مثبتی حاصل شود که برخی از آنها عبارتند از:

 1. استفاده از کلاس های مختلف – بجای یک کلاس ثابت برای هر درس – برای درس های مختلف به این صورت می توان
  اولا با توجه به مقتضیات هر درس (یا گروه های درسی) فضایی مناسب ایجاد کرد ثانیا حرکت دانش آموزان در مدرسه دیگر یک سیرکوله ی ثابت نخواهد بود. ثالثا این عامل مانع ایجاد حس غریبگی دانش آموزان تازه وارد، از یک طرف و حس مالکیت دانش آموزان قدیمی، از طرف دیگر می شود. رابعا استهلاک کمتر لوازم کمک آموزشی و قابلیت کنترل بیشتر روی آنها را  نیزز به همراه دارد.
 2. استفاده از فضاهایی که بتواند به ساکنین محل نیز خدمات برساند مانند: سالن آمفی تئاتر، آزمایشگاه زبان، گالری و نمایشگاه، کافی شاپ و کافی نت، سالن ورزشی و زمین ورزشی به این ترتیب پیوند مردم با مدرسه محکم تر می شود؛ از طرفی این فعالیت ها می تواند از نظر اقتصادی، به اداره و نگهداری مدرسه کمک کند.
 3. استفاده از فضاهای موجود غیر از کلاس جهت آموزش از قبیل: کتابخانه و محل کار گروهی آن، اتاق پخش فیلم، کلاس روباز، آزمایشگاه زبان، فضاهای باز، راهروها و سرسرا
رساله دبیرستان

فهرست منابع رساله معماری دبیرستان شبانه روزی

 • مرتضوی، شهرناز : روان شناسی محیط و کاربرد های آن ،دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۰
 • سیف ،علی اکبر، روانشناسی پرورشی (روانشناسی یادگیری و آموزش )
 • بیلر، رابرت، کاربرد روانشناسی در آموزش(جلد اول)، پروین کدیور،۱۳۷۸
 • کدیور،پروین، روان شناسی تربیتی، ۱۳۸۲
 • لطف آبادی،حسین، روان شناسی رشد (۲)،۱۳۸۱
 • شعاری نژاد، علی اکبر، روان شناسی رشد (۲)،۱۳۸۱
 • بنتلی آِی ین و همکاران ، محیط های پاسخده ، مصطفی بهزاد فر، ،دانشگاه علم و صنعت ،۱۳۸۲
 • نوید ادهم ، مهدی : پیام مدرسه ، سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور ۱۳۷۳
 • علی عسگری، هوشنگ و همکاران :مدارس،،طراحی و ساخت نظام یافته،دانشگاه تهران
 • شجاعی ، سید علی رضا : فضاهای آموزشی، قواعد و معیارها، سیمای دانش ۱۳۸۳
 • تاریخ تحولات مدارس در ایران
 • مجله معماری «مــا» شماره ۱۷ ،۱۳۸۳
 • مجله معماری «معمار» شماره ۳۵، ۱۳۸۴
 • ت وابت، ادوارد، مفاهیم پایه در معماری،محمد احمدی نژاد
 • کسمایی، مرتضی ، اقلیم و معماری
 • مهندسین مشاور بافت شهر، طرح آماده سازی اراضی سبزوار جلد ششم مطالعات اقلیم سبزوار،
 • طرح جامع سبزوار
 • نویفرت ، ارنست و پتر : اطلاعات معماری ، ویرایش سوم
 • دبیر خانه شورای آموزش و پرورش ،مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش،۱۳۸۲
 • معاونت آموزشی، آئین نامه آموزشی دوره پیش دانشگاهی، ۱۳۸۰
 • اداره کل تربیت بدنی آموزش و پرورش : مشخصات و موازین فنی ورزشگاههای کشور
 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، دفتر تحقیقات و معیارهای فنی : موازین فنی ورزشگاههای کشور ، جلد دوم ( ۲ ـ ۲۳۱ )
 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور : ضوابط طراحی ساختمانهای آموزشی ( نشریه ۲۳۲ )
 • سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور : دفتر تحقیقات و پژوهش : اصول و معیارهای طراحی فضاهای آموزشی و پرورشی
 • وزارت مسکن و شهرسازی ، معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان : مقررات ملی ساختمان مبحث سوم ، حفاظت ساختمانها در مقابل حریق ۱۳۸۰
 • مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن : ساختمانهای آموزشی و معلولین ( ۱۴۵ )
 • موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، استاندارد ۸۲۱ ، میز و نیمکت مدارس
 • موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، استاندارد ۵۰۷۶ ، میز و صندلی مراکز آموزشی
 • موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، استاندارد ۲۰۳۲ ، صندلی دسته دار ، ویژگیها
 • آقایی سعید : نظام جدید آموزش متوسطه و طراحی میز و صندلی آموزشی مناسب ، پایان نامه ۱۳۷۶
 • بروشور شرکت تجهیزات مدارس ایران
 • مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن : طرح الگوسازی مدارس متوسطه و کاردانش در دو اقلیم گرم و و مرطوب و سردسیر کشور ، پژوهش
 • مصباح، وجیهه: مجتمع خوابگاهی و رفاهی،پایان نامه۱۳۸۵
 • برادران رحمانیان، زهره : مرکز شبانه روزی آموزشی هنرهای سنتی دختران گناباد،پایان نامه ۱۳۸۲
 • عزت پور مصلح، محمد،دانشکده معماری ،پایان نامه ۱۳۸۵
 • غفاری ، علی : اصول و مبانی طراحی فضاهای آموزشی ، پژوهش
 • قلی پور، مصطفی و عسگری، مهدی، تاثیر آب و گیاه بر معماری‌، پژوهش، ۱۳۸۲
 • وچندین مقاله که نام نویسندگان آنها یافت نشد…

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

اگر رمز دوم ندارید یا به هر دلیلی در فرآیند خرید با مشکل مواجه شدین سریعا با شماره های زیر تماس حاصل بفرمائید…

۰۹۱۸۴۸۴۸۳۳۷

۰۹۳۰۳۶۹۶۷۸۲

در صورت وجود مشکل در فرآیند خرید جهت دریافت پروژه می توانید مبلغ فوق را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس با شماره ( ۰۹۳۰۳۶۹۶۷۸۲ )  تماس حاصل فرمائید. ما لینک دانلود فایل را از طریق تلگرام ، واتساپ یا ایمیل برای شما ارسال خواهیم کرد .

۶۰۳۷۹۹۱۹۴۳۱۰۶۶۱۱

بانک ملی

حسین مصلح آبادی فراهانی

 

 

درباره نویسنده

مطالب مرتبط: