۲۷ مهر, ۱۳۹۸

  • تلگرام
  • آپارات
  • اینستاگرام
رساله مجتمع مسکونی – پروژه مجتمع مسکونی – طرح نهایی مجتمع مسکونی – پایان نامه مجتمع مسکونی

رساله مجتمع مسکونی – پروژه مجتمع مسکونی – طرح نهایی مجتمع مسکونی – پایان نامه مجتمع مسکونی

رساله مجتمع مسکونی – پروژه مجتمع مسکونی – طرح نهایی مجتمع مسکونی – پایان نامه مجتمع مسکونی

پایان نامه ارشد معماری طراحی مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد بکارگیری بهینه بالکن در جهت کاهش مصرف انرژی

رساله در قالب فایل ورد و در ۱۸۸ صفحه

دانشجویان، معماران و علاقه مندان عزیز شما می توانید در این بخش از وبسایت معماری فراز رساله کامل مجتمع مسکونی را دانلود کنید .

این رساله در ۵ فصل تدوین شده است :

فصل اول شامل کلیات تحقیق است که این فصل شامل بیان مسئله، ضرورت انجام تحقیق، اهداف و سؤالات پژوهش، فرضیه های پژوهش، تعریف متغیرها، پیش فرض های پژوهش و تعریف اصطلاحات است.

فصل دوم به بررسی اهداف و مفاهیم پروژه ، روابط و استانداردهای طراحی و ارایه نمونه های موردی از گذشته  و حال تا از این طریق آنچه در حوزه عمل و نظر در این حوزه انجام پذیرفته است برای طرح نهایی مورد واکاوی و نقد قرار گیرد .  

فصل سوم مروری بر مطالعات بستر طرح و شناسایی اقلیمی منطقه  بحث کلی و تحلیلی از آنچه در این زمینه صورت گرفته است .

 فصل چهارم مطالعات موضوعی و شرح تعاریف مربوط به پروژه و برنامه های محیط کالبدی و فیزیکی و ویژگی های کمی و کیفی مدرسه و مطالعات پرسشنامه ای پرداخته ایم .

فصل پنجم به روند طراحی پروژه اختصاص دارد . این فصل که شامل فرآیند طراحی و ارائه اسناد و مدارک و نتیجه گیری  است

فهرست مطالب :

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه

۱-۲- بیان مسأله

۱-۳- سوابق مربوط

۱-۴- فرضیه‌ها

۱-۵- اهداف تحقیق

۱-۶- روش کار

۱-۷- ساختار رساله

فصل دوم : مطالعات موضوع

بخش اول : مبانی نظری

۲-۱-۱- مفهوم سکونت

۲-۱-۲- تعریف مسکن

۲-۱-۳- محیط مسکونی

۲-۱-۴- محیط مسکونی از لحاظ کالبدی

۲-۱-۵- مسکن مطلوب چیست

۲-۱-۶- عوامل کلی موثر بر مطلوبیت مسکن

۲-۱-۷- عوامل موثر در مطلوبیت فضاهای خانه

۲-۱-۸- گونه شناسی مسکن

۲-۱-۸-۱- خانه‌های تک واحدی مستقل

۲-۱-۸-۲- خانه‌های حیاط مرکزی

۲-۱-۸-۳- خانه‌های شهری

۲-۱-۸-۴- مجموعه مسکونی اشتراکی

۲-۱-۸-۵- آپارتمان‌های بلند

۲-۱-۸-۶- برج های مسکونی

۲-۱-۸-۷- مجتمع های مسکونی با ارتفاع متوسط

۲-۱-۸-۸- ساختمان‌های چند عملکردی

۲-۱-۹- عملکرد و تجهیزات مسکن

۲-۱-۹-۱- عرصه مشترک

۲-۱-۹-۲- عرصه والدین

۲-۱-۹-۳- عرصه فرزندان

۲-۱-۹-۴- عرصه خویشاوند

۲-۱-۹-۵- عرصه مهمان

۲-۱-۹-۶- فضاهای خدماتی

۲-۱-۹-۷- فضای ورودی و خروجی

۲-۱-۱۰- تراکم و نظام سکونت

۲-۱-۱۰-۱- تراکم مسکونی

۲-۱-۱۰-۲- تراکم خانوار در واحد مسکونی

بخش دوم : تاثیر اقلیم در معماری  

۲-۲-۱- تاثیر اقلیم در معماری

۲-۲-۲- طراحی اقلیمی

۲-۲-۲-۱- مکانیابی پروژه

۲-۲-۲-۲-  نظم و ترتیب و جهت گیری بنا

۲-۲-۲-۳-  مقاومت مصالح به کار رفته

۲-۲-۲-۴- ضریب انبساط

۲-۲-۲-۵-  طرح و شکل

۲-۲-۲-۶-  شکل بنا و نور و روشنایی

۲-۲-۲-۷- شکل بنا و تعادل حرارتی

۲-۲-۲-۸-  تهویه عرضی

۲-۲-۲-۹- شکل بنا و برف و باران

۲-۲-۲-۱۰- شکل بنا و باد

۲-۲-۳-ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ، ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮﺩﻥ کارکرد

بخش سوم : معماری و انرژی و صرفه جویی انرژی

۲-۳-۱- توسعه اقتصادی و شهرنشین

۲-۳-۲- شهرنشینی و مصرف انرژی

۲-۳-۳- مصرف انرژی در ایران

۲-۳-۴- بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

۲-۳-۵- مزایای اجرای مبحث ۹۱ مقررات ملی در ساختمان

۲-۳-۶- توجه به بهینه سازی انرژی در ساختمانها

۲-۳-۷- انرژی در تاسیسات و تجهیزات خانگی

۲-۳-۸- انرژیهای نوین و کاربرد آنها در ساختمانهای مسکونی / تجاری / دولتی

۲-۳-۹- مدیریت استفاده از انرژی

۲-۳-۱۰- چگونگی مصرف انرژی در ساختمانها و منازل

۲-۳-۱۱- هزینه آلودگی هوا

۲-۳-۱۲- مقدمه ای بر انرژی خورشیدی

۲-۳-۱۳- انرژی خورشیدی

۲-۳-۱۴- تاریخچه

۲-۳-۱۵-کاربردهای انرژی خورشید

۲-۳-۱۶-  استفاده از انرژی حرارتی خورشید

۲-۳-۱۷- معماری پایدار خورشیدی

۲-۳-۱۸- معماری خورشیدی

۲-۳-۱۹- اصول معماری پایدار

۲-۳-۱۹-۱- اصل حفاظت از انرژی

۲-۳-۱۹-۲- اصل کار با اقلیم

۲-۳-۱۹-۳- اصل کاهش استفاده از منابع جدید

۲-۳-۱۹-۴- اصل احترام به کاربران

۲-۳-۱۹-۵- اصل احترام به سایت

۲-۳-۱۹-۶- اصل کل گرایی

۲-۳-۸- مزایای ساختمان سبز

بخش چهارم  : معماری پایدار 

مقدمه

۲-۴-۱- تعاریفی از معماری پایدار

۲-۴-۲- اهداف معماری پایدار

۲-۴-۳- الگوهای معماری پایدار

۲-۴-۴- رویکردهای معماری پایدار

۲-۴-۵- تحولات پایداری و مصادیق آن در معماری ایران

۲-۴-۶- پایداری؛ مفاهیم و مضامین

۲-۴-۷- توسعه پایدار و مسائل زیست محیطی

۲-۴-۸- معماری پایدار

۲-۴-۹- اصول طراحی معماری پایدار

۲-۴-۱۰- ضرورت معماری پایدار

۲-۴-۱۱- نگرانی های زیست محیطی برای توسعه پایدار

۲-۴-۱۲- توسعه پایدار

۲-۴-۱۲-۱- پایداری تکنولوژیکی

۲-۴-۱۲-۲- پایداری اکولوژیکی (بوم شناختی)

۲-۴-۱۳- طراحی پایدار

۲-۴-۱۴- پیدایش طراحی پایدار

بخش پنجم :نمونه های مشابه داخلی و خارجی

۲-۵-نمونه خارجی

۲-۵-۱- مجموعه‌ مسکونی آتی‌ساز

۲-۵-۲- آپارتمان‌های مسکونی مارسی

۲-۵-۳-  آپارتمانهای لیک شور درایو

۲-۵-۴- معماری و طراحی داخلی برج مسکونی لوکس

۲-۵-۵- معماری برج جدید تل آویو

۲-۶- نمونه داخلی

۲-۶-۱- مجتمع مسکونی ایران زمین

۲-۶-۲- پروژه مسکونی آسمان تبریز

فصل سوم : شناخت بستر طرح

۳-۱- استان بوشهر

۳-۲- جمعیّت

۳-۳- مهاجرت

۳-۴-نژاد و گروه‌ها

۳-۵- زبان و گویشها

۳-۶- تقسیمات اقلیمی ایران

۳-۷- وضعیت جوی استان بوشهر

۳-۸- ویژگی‌های اقلیمی شهر بوشهر

۳-۸-۱-  گرما

۳-۸-۲- حداکثر و حداقل گرما

۳-۸-۳-  اختلاف گرمای ماهانه و روزانه

۳-۸-۴-  فشار هوا

۳-۸-۵- ساعات آفتابی

۳-۸-۶-  باد و طوفان

۳-۸-۷- رطوبت هوا

۳-۸-۸- پدیده های شرجی

۳-۸-۹-  باران

۳-۹- نقش آب و هوا در معماری بوشهر

۳-۱۰- بدنه های شهری

۳-۱۰-۱- ورودی

۳-۱۰-۲- پشت بام

۳-۱۰-۳- بازشوها

۳-۱۰-۴-  ایوان (تراس) و شناشیر

۳-۱۱- نمودار آب و هوا  بوشهر

فصل چهارم : مطالعات تکمیلی و برنامه فیزیکی

۴-۱- عوامل موثر بر طراحی سایت

۴-۲- تاثیر عوامل اقلیمی در طراحی سایت

۴-۳- قرارگیری نسبت به خورشی

۴-۴ نسبت سطح طبقه

۴-۵- زاویه مانع نور

۴-۶- تاثیر باد در طراحی سایت

۴-۷-اثر ونتوری در باد

۴-۸- پدیده مونرو

۹-۴ تحلیل فضاهای مورد نیاز در واحد مسکونی

۴-۱۰- ابعاد فضاهای خانه و تاثیر مبلمان در معماری داخلی

۴-۱۱-  ابعاد پذیرائی و نشیمن

۴-۱۲- فضای خواب

۴-۱۳- سرویس های بهداشتی

۴-۱۴- پارکینگ

۴-۱۵- مطالعات طراحی تجهیزات

۴-۱۶- انتخاب سازه و سیستم های ساختمانی

۴-۱۷- ایمنی در برابر حریق

۴-۱۸- مکانیزم حرکت دود در ساختمان

۴-۱۹- انواع سیستم اعلان حریق در ساختمان مسکونی

۴-۲۰- عدم ایجاد سایه ساختمان ها بر روی هم

۴-۲۱- استفاده از باد در تنظیم شرایط محیطی

۴-۲۲- عوامل موثر در طراحی مجتمع زیستی

۴-۲۳- تاثیر عامل اقلیم در طراحی مجتمع مسکونی

۴-۲۴- ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی

۲۵-۴ حیاط

۴-۲۶- پله فرار و آسانسور

۴-۲۷- پخی

۴-۲۸- پیش آمدگی ساختمانی در گذرها

۴-۲۹- رعایت محدودیت ارتفاع

۴-۳۱- سازمان خانه

۴-۳۲- سازمان فضایی خانه های تاریخی

۴-۳۳- سازمان فضایی خانه های معاصر

۴-۳۴- رابطه همسایگی

۴-۳۵-  حریم

۴-۳۶- مسکن و اقلیم

۴-۳۷- عملکرد و تجهیزات خانه

۴-۳۸- تأمین کیفیت محیط مسکونی

۴-۳۹- تأسیسات

۴-۴۰- عملکرد و تجهیزات مسکن

۴-۴۰-۱- عرصه مشترک

۴-۴۰-۲- عرصه والدین

۴-۴۰-۳- عرصه فرزندان

۴-۴۰-۴- عرصه خویشاوند- فرد یا افراد همراه خانواده

۴-۴۰-۵- عرصه مهمان

۴-۴۰-۶-  فضاهای بهداشتی

۴-۴۰-۷-  نگهداری وسایل اضافی

۴-۴۱-  شبکه دسترسی

۴-۴۲- ضوابط ساختمانی مجتمع های مسکونی

۴-۴۳- ضوابط و مقررات تراکم و بلندمرتبه سازی

۴-۴۴- نور

۴-۴۵-  برنامه فیزیکی تیپ های تک خوابه

۴-۴۶- برنامه فیزیکی تیپ های دو خوابه

۴-۴۷-  برنامه فیزیکی تیپ های سه خوابه

 فهرست شکل ها

فهرست تصاویر 

فهرست جداول

منابع و مآخذ

شما با خرید و دانلود رساله کامل مجتمع مسکونی پیش رو،‌ یکی از بهترین نمونه‌های رساله معماری مجتمع مسکونی را در دست خواهید داشت که می‌تواند به عنوان یک الگو جهت طراحی و تدوین یک اثر دیگر نیز کاربرد داشته باشد.

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد .

همراه با دانشجو :   بهترین کیفیت – کمترین هزینه ممکن  در جهت اجرای عدالت آموزشی

با فراز سر فراز باشید

 

درباره نویسنده

مطالب مرتبط:

ثبت دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *