۰۵ خرداد, ۱۳۹۸

 • تلگرام
 • آپارات
 • اینستاگرام
تحلیل فضای شهری – خیابان ستارخان – پروژه تحلیل فضا – پاورپوینت تحلیل فضا

تحلیل فضای شهری – خیابان ستارخان – پروژه تحلیل فضا – پاورپوینت تحلیل فضا

تحلیل فضای شهری – خیابان ستارخان تهران

دانشجویان، معماران و علاقه مندان عزیز شما می توانید در این بخش از وبسایت معماری فراز پروژه تحلیل فضای شهری خیابان ستارخان تهران در قالب یک پاورپوینت جامع و قابل ویرایش شامل ۹۲ اسلاید را دانلود و مشاهده کنید.فهرست مطالب پاورپوینت به شرح زیر می باشد :

 • مقدمه
 • ۲٫ شناخت
 •                  ۱-۲٫ طرح مساله    ۶
 •                 ۲-۲٫ هدف ۷
 •                 ۳-۲٫ معرفی تهران     ……………………………………………………………………………………………………     ۸
 •                 ۴-۲٫ تاریخچه تهران     …………………………………………………………………………………………………..      ۹
 •                                                    ۱- ۴ – ۲ تهران کهن     ………………………………………………………………..      ۹
 •                                                     ۲- ۴ – ۲ تهران افشاریه   …………………………………………………………….     ۱۰
 •                                                     ۳- ۴ – ۲ تهران صفویه    …………………………………………………………….     ۱۱
 •                                                     ۴- ۴ – ۲ تهران قاجاریه   …………………………………………………………….    ۱۳
 •                                                     ۵- ۴ – ۲ تهران پهلوی    ……………………………………………………………..     ۱۵
 •               ۶-  ۴ – ۲ تهران پس از انقلاب   …………………………………………………….    ۱۶
 •                ۵– ۲   نمای شهر تهران    ………………………………………………………………………………………………..     ۱۷
 •                ۶– ۲  توسعه شهر تهران   ………………………………………………………………………………………………..     ۱۸
 •                ۷– ۲   اقلیم شهر تهران    ………………………………………………………………………………………………..     ۱۹
 •                ۸– ۲   ویژگی جمعیتی منطقه   …………………………………………………………………………………………     ۲۱
 •                 ۹– ۲   اقتصاد شهر تهران  ………………………………………………………………………………………………..     ۲۲
 •                ۱۰– ۲ معرفی موضوع و منطقه مورد مطالعه  ………………………………………………………………………     ۲۴
 •                 ۱۱– ۲ توسعه کالبدی منطقه دو …………………………………………………………………………………………     ۲۵
 •                ۱۲– ۲ قیمت زمین و اجاره ملک در منطقه دو ……………………………………………………………………….     ۲۷
 •                ۱۳– ۲ الگوی ترافیک در منطقه ………………………………………………………………………………………….     ۲۸
 •                ۱۴– ۲ سیمای شهری و بررسی الگوها …………………………………………………………………………………..    ۲۹
 1. ۳٫ تحلیل
 •                      ۱– ۳ معرفی خیابان ستارخان  …………………………………………………………………………………..     ۳۰
 •                      ۲– ۳ دسترسی شهری به خیابان ستارخان  …………………………………………………………………….     ۳۱
 •                     ۳– ۳ محورهای موجود در سایت ………………………………………………………………………………..      ۳۴
 •                     ۴– ۳ کاربری شهری ………………………………………………………………………………………………….     ۳۵
 •                     ۵– ۳ کاربری منطقه دو …………………………………………………………………………………………….     ۳۷
 •                     ۶– ۳ کاربریهای مهم ستارخان …………………………………………………………………………………..      ۳۸
 •                     ۷– ۳ بناهای عمومی ……………………………………………………………………………………………….      ۴۱
 •                     ۸– ۳ منظر شهری در معماری …………………………………………………………………………………..       ۴۲
 •                     ۹– ۳ منظر شهری ستارخان ……………………………………………………………………………………….      ۴۴
 •                     ۱۰– ۳ بررسی مشکلات سایت ……………………………………………………………………………………      ۴۷
 •                                                             ۱-۱۰-۳٫شلوغی و ازدحام     ………………………………………………..      ۴۷
 •                                                             ۲-۱۰-۳٫ کمبود پارکینگ     …………………………………………………     ۴۸
 •                                                             ۳-۱۰-۳٫ بررسی پیاده رو ها     ……………………………………………..     ۵۰
 •                                                             ۴-۱۰-۳٫ کف سازی پیاده روها     …………………………………………     ۵۳
 •                                                             ۵-۱۰-۳٫ مشکلات مبلمان شهری   ……………………………………….     ۵۴
 •                                                             ۶-۱۰-۳٫ بررسی مشکلات تاسیسات شهری …………………………….     ۵۷
 •                                                            ۷-۱۰-۳٫ بررسی مشکلات ترافیکی …………………………………………     ۵۸
 •                                                            ۸-۱۰-۳٫ اشکالات ساختمان و کالبد بناها ……………………………….     ۶۰
 •                    ۱۱– ۳ تحقیقات محلی ………………………………………………………………………………………………..     ۶۱

همچنین می توانید چندین نمونه از اسلایدهای این فایل را مشاهده کنید :

 

 

خرید پروژه :

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد

درباره نویسنده

مطالب مرتبط: