01 اکتبر, 2020

  • اینستاگرام
پروژه هتل – رساله هتل – طرح نهایی هتل – پایان نامه هتل

پروژه هتل – رساله هتل – طرح نهایی هتل – پایان نامه هتل

پروژه هتل – رساله هتل – طرح نهایی هتل – پایان نامه هتل

رساله و پروژه کامل هتل ۴ ستاره

دانشجویان، معماران و علاقه مندان عزیز شما می توانید در این بخش از وبسایت معماری فراز پروژه کامل هتل 4 ستاره به همراه رساله آن را دانلود کنید .

اگر بدنبال یک رساله و پروژه کامل برای هتل ۴ ستاره هستید، پیشنهاد می کنیم این بخش را به هیچ وجه از دست ندهید.

مدارک موجود پروژه معماری کامل طراحی هتل 4 ستاره :

فایل کامل اتوکد شامل پلان های تمامی طبقات / سایت پلان / 2 نما / 2 برش / پلان آکس بندی

فایل word پایان نامه ۱۶۳ صفحه ای، شامل مطالعات معماری هتل، ریزفضاها و…

16 رندر خارجی زیبا و با کیفیت به انضمام 4 رندر از نماهای هتل

پلان هتل
پلان هتل
پلان هتل 01
پلان هتل 01

در ادامه فهرست فایل word رساله این پروژه را مشاهده می کنید:

پیشگفتار………………………………………………………………………………………………….. ۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………… ۲

فصل دوم : مطالعات پایه

۱- تعریف گردشگری…………………………………………………………………………………….. .۵

تعاریف و مفاهیم مرتبط با جهانگردی……………………………………………………………. .۵

تاسیسات جهانگردی…………………………………………………………………………………. .۶

مختصری بر تاریخ هتل………………………………………………………………………………. .۶

هتل های امروزی……………………………………………………………………………………… .۸

تاریخچه هتل در ایران معاصر……………………………………………………………………… ۱۰

مهمانسرا………………………………………………………………………………………………… ۱۱

متل……………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۹- هتل……………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۱۰- هتل آپارتمان………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۱۱- رستوران………………………………………………………………………………………………… ۱۲

۱۲- انواع جهانگردی با توجه به انگیزه ………………………………………………………………. ۱۲

۱۳- همایش ها……………………………………………………………………………………………… ۱۳

۱۴- اقتصاد و بازرگانی…………………………………………………………………………………… ۱۳

۱۵- ورزشی…………………………………………………………………………………………………. ۱۳

۱۶- تاریخی و هنری و فرهنگی………………………………………………………………………… ۱۴

۱۷- مذهبی………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

۱۸- درمانی و بهداشتی…………………………………………………………………………………… ۱۵

۱۹- اقتصاد جهانگردی……………………………………………………………………………………. ۱۵

۲۰- ارزشهای جهانگردی………………………………………………………………………………… ۱۸

۲۱- اهداف کلی برای صنعت جهانگردی…………………………………………………………….. ۱۹

۲۲- اهمیت اقتصاد وصنعت جهانگردی در جهان و جایگاه آن در ایران………………………. ۲۲

۲۳- استرات‍‍ژی دولت در مقابل صنعت جهانگردی………………………………………………….. ۲۵

۲۴- چشم انداز آتی گردشگری در ایران……………………………………………………………… ۲۵

۲۵- روند گردشگری در ایران…………………………………………………………………………… ۲۶

۲۶- ویژگیهای گردشگری در ایران…………………………………………………………………….. ۲۸

۲۷- سفر و گردشگری و اثرات آن در روابط فرهنگی و اجتماعی……………………………… ۲۹

۲۸- بررسی مشکلات و مسائل جهانگردی در ایران……………………………………………….. ۳۱

۲۹- مشکلات و موانع فرهنگی جهانگردی در ایران……………………………………………….. ۳۱

۳۰- مشکلات اجتماعی توسعه جهانگردی در ایران………………………………………………… ۳۱

۳۱- مشکلات اقتصادی جهانگردی در ایران…………………………………………………………. ۳۲

۳۲- مشکلات خدماتی و اجرایی جهانگردی در ایران…………………………………………….. ۳۲

فصل سوم : انواع واحد های اقامتی

هتل های یک ستاره…………………………………………………………………………………… ۳۵

هتل های دو ستاره……………………………………………………………………………………. ۳۵

هتل های سه ستاره……………………………………………………………………………………. ۳۶

هتل های چهار ستاره…………………………………………………………………………………. ۳۷

هتل های پنج ستاره…………………………………………………………………………………… ۳۹

مهمان پذیر ها…………………………………………………………………………………………. ۴۱

مهمانسراهای دولتی………………………………………………………………………………….. ۴۱

منازل شخصی………………………………………………………………………………………….. ۴۱

درجه بندی ونرخ گذاری در هتل ها……………………………………………………………… ۴۲

۱۰- اقتصاد هتل……………………………………………………………………………………………. ۴۳

فصل چهارم : تعریف و فضاهای موجود درهتل

۱- اتاق خواب……………………………………………………………………………………………… ۴۸

۲- اهمیت طراحی اتاق خواب………………………………………………………………………….. ۴۹

۳- سوئیت…………………………………………………………………………………………………… ۵۰

۴- فضاهای عمومی……………………………………………………………………………………….. ۵۰

۵- درب های ورودی…………………………………………………………………………………….. ۵۰

۶- لابی………………………………………………………………………………………………………. ۵۱

۷- اهداف برنامه ریزی در طراحی لابی……………………………………………………………….. ۵۱

۸- رستوران………………………………………………………………………………………………….. ۵۹

۹- فضاهای لازم برای هر یک از طبقه ها…………………………………………………………….. ۶۱

۱۰- فضاهای برگزاری مراسم و فعالیت ها…………………………………………………………… ۶۱

۱۱- سالن کنفرانس………………………………………………………………………………………… ۶۲

۱۲- فضاهای ورزشی……………………………………………………………………………………… ۶۲

۱۳- پارکینگ………………………………………………………………………………………………… ۶۳

۱۴- بخش اداری…………………………………………………………………………………………… ۶۵

۱۵- بخش پذیرش و دفاتر اداری………………………………………………………………………. ۶۵

۱۶- بخش حسابداری وامور مالی …………………………………………………………………….. ۶۵

۱۷- بخش اجرایی…………………………………………………………………………………………. ۶۵

۱۸- دفاتر و کادر اداری………………………………………………………………………………….. ۶۶

۱۹- فرانت آفیس………………………………………………………………………………………….. ۶۶

۲۰- اتاق کنترل مرکزی……………………………………………………………………………………. ۶۶

۲۱- آشپز خانه……………………………………………………………………………………………… ۶۶

۲۲- قسمت‌های مختلف یک آشپزخانه……………………………………………………………….. ۶۷

۲۳- تاسیسات آشپز خانه…………………………………………………………………………………. ۶۹

۲۴- روم سرویس………………………………………………………………………………………….. ۶۹

۲۵- فضاهای بارانداز……………………………………………………………………………………… ۶۹

۲۶- فضاهای لازم برای کارکنان………………………………………………………………………… ۷۱

۲۷- رخت شوی خانه و خانه داری……………………………………………………………………. ۷۲

۲۸-بخش مهندسی و تاسیسات…………………………………………………………………………. .۷۴

فصل پنجم : مطالعات تکمیلی

۱- ضوابط سازمان جهانگردی…………………………………………………………………………… .۷۶

۲- ضوابط ومقررات معماری برای معلولین………………………………………………………….. .۹۷

۳- موارد مهم در طراحی ساختمان هتل……………………………………………………………….. .۹۹

۴- تجزیه و تحلیل انواع پلان های هتل ……………………………………………………………… ۱۰۸

۵- بررسی فرم های مناسب برای پلان طبقات………………………………………………………. ۱۱۱

۶- اصول طراحی سایت پروژه………………………………………………………………………….. ۱۱۳

۷- مسائل امنیتی در هتل………………………………………………………………………………….. ۱۱۶

فصل ششم : مطالعات تطبیقی

۱- بررسی و تحلیل نمونه هتل های ایرانی…………………………………………………………… ۱۲۱

۲- بررسی و تحلیل نمونه هتل های خارجی…………………………………………………………. ۱۳۱

فصل هفتم: سیستم‌های سازه‌ای برای ساختمان هتل‌ها و تاسیسات هتل‌ها

۱- بررسی و مطالعه سازه های فلزی………………………………………………………………….. ۱۳۸

۲- قابهای فلزی فضاهای خمشی با اتصالات صلب………………………………………………. ۱۳۸

۳- سیستم مختلط قابهای فضایی و باد بندی………………………………………………………… ۱۳۹

۴- بررسی ومطالعه سازه های بتونی…………………………………………………………………… ۱۳۹

۵- تاسیسات هتل …………………………………………………………………………………………. ۱۴۳

۶- تاسیسات مکانیکی ……………………………………………………………………………………. ۱۴۳

۷- آشنایی با منابع فنی و تکنولوژی سیستم های ساختمانی……………………………………… ۱۴۴

فصل هشتم : برنامه فیزیکی

۱- اتاقها، لابی، آشپزخانه،رستوران……………………………………………………………………… ۱۴۹

۲- انبارها، بارانداز، خدماتی کارکنان،پارکینگ،کافی شاپ، ورزشی……………………………… ۱۵۰

۳- سالن ها، خانه داری و لاندری،خدماتی، تفریحی………………………………………………. ۱۵۱

۴- تاسیسات و مهندسی، تجاری……………………………………………………………………….. ۱۵۲

فصل نهم : مبانی نظری طرح

۱- مربع و مثلث……………………………………………………………………………………………. ۱۵۴

۲- دایره……………………………………………………………………………………………………… ۱۵۵

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………… ۱۵۶

شما با خرید و دانلود پروژه کامل هتل پیش رو،‌ یکی از بهترین نمونه‌های پروژه معماری را در دست خواهید داشت که می‌تواند به عنوان یک الگو جهت طراحی و تدوین یک اثر دیگر نیز کاربرد داشته باشد.

خرید پروژه :

RIAL 380,000 – خرید

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد .

همراه با دانشجو :   بهترین کیفیت – کمترین هزینه ممکن  در جهت اجرای عدالت آموزشی

با فراز سر فراز باش

 

 

 

درباره نویسنده

مطالب مرتبط:

2 دیدگاه

    1. admin

      سلام دوست عزیز چندین رندر داره ولی فایل تری دی مکس نداره … تمامی مدارک موجود در هر پروژه به صورت دقیق در توضیحات مربوطه درج شده

      پاسخ

ثبت دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!